KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA

BenDerimKi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları üyelerimizin ve internet sitemizi, Facebook uygulamamızı ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar. NG Araştırma İnternet Hizmetleri Yazılım Danışmanlık Reklam Pazarlama Ltd. Şti., (“BenDerimKi”) tarafından kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. BenDerimKi işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

1) BenDerimKi’nin kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir?

Üyelerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür.

BenDerimKi olarak  sunduğumuz  hizmetlerin  sunulabilmesi, kanunlarda  açıkça  öngörülen  hallerde,  bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar  vermemek  kaydıyla,  BenDerimKi'nin  meşru  menfaatleri  için ve  bu  kapsamda  sözleşme  ve kanunlardan doğan sorumlulukları eksiksiz ve tam olarak ifa etmek amacı ile toplanmakta ve Kanunun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmekte ve aktarılmaktadır.  

2) BenDerimKi kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor?

www.benderimki.com internet sitesinden, Facebook uygulamasından veya mobil uygulamalarından işlem yapan üyelerimizin verdikleri veriler, üyelerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca BenDerimKi tarafından işlenmektedir.

BenDerimKi’ye ait olan www.benderimki.com internet sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır.

www.benderimki.com, ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

www.benderimki.com çerezleri; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar. www.benderimki.com  size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, internet sitesinin, Facebook uygulamasının veya mobil uygulamaların içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir. www.benderimki.com çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.

www.benderimki.com mobil uygulamasında oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya “www.allaboutcookies.org” veya “www.youronlinechoices.eu” adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, internet sitesini, mobil uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz, fakat internet sitesinin, mobil uygulamanın tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir veya kullanım tecrübenizde farklılıklar yaşayabilirsiniz.

Ayrıca üyeler anketlere katıldıklarında, verdikleri bazı cevaplar ileride yapılacak araştırma faaliyetlerinin daha iyi yerine getirilebilmesi ve/veya istatistiki amaçlarla işlenebilir.

3) İnternet Sitesi Çerezleri Nasıl Kullanılmaktadır?

www.benderimki.com çerezleri; yaptığınız tercihleri hatırlamak, ve internet sitesi, Facebook uygulaması ve mobil uygulamaları kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım parolanızı kaydeden ve internet sitesi/mobil uygulama oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve internet sitesi/mobil uygulamaya daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.

www.benderimki.com internet sitesine nereden bağlandığınız, internet sitesi, Facebook uygulaması ve mobil uygulamalar üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi internet sitesini, Facebook uygulamasını ve mobil uygulamaları nasıl kullandığınızın izlenmesi dahil olmak üzere; internet sitesini, Facebook uygulamayı ve mobil uygulamaları nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır.

www.benderimki.com internet sitesindeki çerezler ilgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik ve reklamları sunmak için reklam/tanıtım amacıyla kullanılır. Bu şekilde, internet sitesini, Facebook uygulamasını ve mobil uygulamalarını kullandığınızda size daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istemediğinizi belirttiğiniz içerik veya fırsatları bir daha sunmaz.

4) İnternet Sitesi üçüncü taraf çerezlerini reklam ve yeniden hedefleme için nasıl kullanmaktadır?

www.benderimki.com internet sitesi çerezleri ayrıca; arama motorlarını, internet sitesi, Facebook uygulaması ve mobil uygulamalarını ve/veya internet sitesinin reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için internet sitesine/mobil uygulamaya ve internet sitesinin reklam verdiği internet sitelerine/mobil uygulamalarına yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, internet sitesinin sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya “www.allaboutcookies.org” ya da “www.youronlinechoices.eu” adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, internet sitesini, mobil uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz, fakat internet sitesinin, mobil uygulamanın tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

5) BenDerimKi kişisel verileri hangi amaçlarla kullanıyor?

BenDerimKi, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

Kişisel veriler şu amaçlarla kullanılmaktadır:

6) BenDerimKi kişisel verilerinizi nasıl koruyor?

BenDerimKi ile paylaşılan kişisel veriler, BenDerimKi gözetimi ve kontrolü altındadır. BenDerimKi, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak teknolojik gelişmeleri sürekli olarak takip ediyor ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız. Uyguladığımız veri güvenliği yöntemleri arasında kişisel verilerin şifrelenerek saklanması, kişisel verilere erişimlerin yalnızca sınırlı sayıdaki personele veri sorumlusu tarafından verilmesi, üyenin dilediğinde kendi kişisel hesabına farklı cihazlardan erişimi durdurmak için kullandığı mevcut cihaz hariç diğer tüm cihazlardan çıkış yapabilmesini sağlaması bulunmaktadır.

7) BenDerimKi kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?

Üyelerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, üyelerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak üyemizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden BenDerimKi sorumlu değildir.

Kişisel verileriniz BenDerimKi’nin Türkiye temsilcisiyle, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, üyelerimize elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve üye memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve Pazar araştırması şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilere ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.

8) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

Üye, kişisel veri sahibi olarak BenDerimKi’ye başvurarak,

• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

• Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararının giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

9) Kişisel verilerle ilgili mevzuat değişikliklerinden nasıl haberdar olabilirim?

KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar BenDerimKi’nin yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.

10) Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca BenDerimKi’nin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda BenDerimKi’nin yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için üyelerimizin BenDerimKi’yle doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

11) BenDerimKi’ye kişisel verilerinizle ilgili soru sormak ister misiniz?

Kişisel veriler ile ilgili taleplerin üyenin BenDerimKi’ye en güncel halini bildirdiği ve BenDerimKi’nin sisteminde kayıtlı bulunan eposta adresini kullanmak suretiyle üye tarafından [email protected] adresine konu kısmında “Kişisel Veri Bilgi Edinme Talebi” ifadesi ile iletilmesi gerekmektedir.

Üyenin veri talep etmesi halinde başvurusunda;

o   Ad ve soyad,

o   Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

o   Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

o   Bildirime esas elektronik posta adresi ve varsa telefon numarası,

o   Talep konusu

bulunması zorunludur.