Anayasa Değişikliği ve Halk Oylaması

Genel Bilgiler

Araştırmanın amacı, halkın anayasa değişikliğine ve yapılacak halk oylamasına ilişkin görüşlerini belirlemektir.

Araştırma, 22 Ağustos 2010 – 29 Ağustos 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Anayasa değişikliği ve 12 Eylül 2010 tarihinde yapılacak halk oylamasına ilişkin bu kamuoyu araştırması, Türkiye genelinde yapıldı. Toplamda 77 ilden 2000 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Katılımcıların profilleri 18 ve 69 yaşları arasındaki, farklı eğitim (ilköğretim, lise, üniversite, yükseklisans ve doktora) ve gelir düzeyine (A, B , C1, C2, D ve E ses düzeyleri) sahip çeşitli kişileri içermektedir.


Sonuçlar


Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında, ne oy vereceksiniz?

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında, ne oy vereceksiniz?

  • Evet diyenlerin oranı orta yaş grubunda ve erkeklerde daha yüksektir. Ailedeki fert sayısı ile doğru orantılıdır.
  • Hayır diyenlerin oranı üst yaş grubunda ve bayanlarda daha yüksektir.
  • Oy kullanmayacağını belirtenlerin oranı genç yaş grubunda daha yüksektir.


Ayrıntılı diğer sonuçlar için lütfen tıklayınız.

Siz de Ben derim ki... platformuna üye olabilir ve kamuoyu araştırmalarına katılabilirsiniz. Üye olmak için lütfen tıklayınız.